Mediastinale Lymfeklieren Diagnostiek 2010

De afdelingen heelkunde en longziekten van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen organiseren samen met de afdeling anatomie van het UMC St Radboud te Nijmegen op 12 maart 2010 voor de 4e maal de workshop MEDIASTINALE LYMFEKLIER DIAGNOSTIEK.

De mediastinale lymfeklier status is bij patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom bepalend voor de therapie. Longartsen en longchirurgen hebben een gezamenlijke taak bij het vaststellen van de mediastinale klierstatus en daarmee bij de indicatie voor (neo-)adjuvante therapie en de prognose van het niet-kleincellig longcarcinoom. Naast alle beeldvormende diagnostiek is er een sterke opkomst van minder invasieve stadiëringstechnieken, zoals TBNA, EUS- en EBUS-FNA. De cervicale mediastinoscopie heeft tot op heden een belangrijke rol in de pre-operatieve diagnostiek. Uitvoering en opbrengst zijn echter van wisselende kwaliteit. Volledige per-operatieve stadiëring van mediastinale lymfeklieren wordt in de ‘Richtlijn niet-kleincellig longcarcinoom' (2004) sterk aanbevolen, maar er is onduidelijkheid over de techniek en de uitgebreidheid van de klierdissectie.

 
Datum:
12 maart 2010
Plaats:
Ochtend CWZ, middag UMC St Radboud, Nijmegen
Website:
http://www.paogheyendael.nl/index.php?ac=Detail+cursus-49-1&objid=1211

Doel

Het doel van de workshop is longchirurgen en cardiothoracaal chirurgen enerzijds en longartsen anderzijds inzicht te verschaffen in de diverse diagnostische technieken. Daarmee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een standaard voor de mediastinale lymfeklier diagnostiek.

Daarnaast biedt de workshop chirurgen de mogelijkheid zich te bekwamen in de video-mediastinoscopie en mediastinale lymfeklierdissectie. Longartsen krijgen de mogelijkheid minder invasieve technieken te verrichten in fantoom opstellingen.

Werkvorm

Het programma is sterk interactief en praktisch gericht, met live casus demonstraties vanaf de behandelkamer en de operatiekamer in de ochtend en een ‘hands on' workshop in de middag. Voor chirurgen vindt de workshop plaats in de snijzaal van de afdeling anatomie. De chirurgen-cursisten maken gebruik van verse humane preparaten om een video-mediastinoscopie en een mediastinale lymfeklier dissectie bdz. uit te voeren. Door de longartsen-cursisten wordt op fantoom modellen TBNA, EUS en EBUS verricht. De directe feedback mogelijkheid en multidisciplinaire opzet zijn uniek in deze werkvorm. Door het beperkte aantal deelnemers aan deze workshop (16 chirurgen + 16-24 longartsen) is er ruim gelegenheid zich de technieken eigen te maken en kritisch te bespreken.

Doelgroepen

De workshop is bedoeld voor longchirurgen, cardiothoracaal chirurgen en longartsen.

Locatie

De workshop vindt plaats in het CWZ en op de afdeling anatomie van het UMC St Radboud in Nijmegen.

Download folder.pdf
Pdf, 132Kb

Waar Cobra Medical voor staat!

  • Wij zijn een vernieuwend bedrijf;
  • De patiënt staat bij ons centraal;
  • We leveren producten/diensten met een toegevoegde waarde;
  • Onze medewerkers zijn gekwalificeerd.

 

Cobra Bestelformulier

Download het Cobra Bestelformulier.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Cobra Medical.

Afmelden

Afmelden nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Aanmelden