Workshop IX Endo-echografie (EUS/EBUS) Longziekten

Beste collega,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze negende "Endo-echografie" cursus Longziekten . Met deze cursus beogen we een educatief en interactief programma te bieden rondom deze minimaal invasieve diagnostische technieken.

In korte tijd hebben zowel EUS-FNA als EBUS-TBNA een prominente plaats gekregen in de diagnostiek en stagering van longkanker. In deze cursus zullen indicaties en limitaties van EUS/ EBUS alsmede de resultaten van recente studies worden besproken. Speciale aandacht zal er zijn voor het concept van complete mediastinale stagering van longkanker d.m.v. van de combinatie van EUS en EBUS. Tevens zal de ‘One scope fits all" strategie aan bod komen en gedemonstreerd worden. Endo-echografie met fijne naald aspiratie van mediastinale en hilaire lymfeklieren is tevens een veilige en minimaal invasieve techniek door de detectie van niet verkazende granulomen bij patiënten met de verdenking op sarcoidose. Er zal aandacht besteed worden aan de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Naast voordrachten en live demonstraties zult U tijdens de ‘hands-on" sessies zelf in de gelegenheid worden gesteld uw vaardigheden te testen op oefen modellen.

Wij zijn zeer verheugd dr. Kurt Tournoy uit Ghent te verwelkomen die veel werk heeft verricht op dit terrein. Dr. Maud Veseliç zal de rol van de patholoog toelichten met betrekking tot endo-echografie inclusief de mogelijkheden van moleculaire diagnostiek.

Wij kijken er naar uit U op donderdag 3 februari in het LUMC te begroeten,

Jouke Annema

 
Datum:
3 februari 2011
Plaats:
LUMC Leiden
Website:
https://www.pe-online.org/public/index.aspx?pid=73

PROGRAMMA

Donderdag 3 Februari 2011

 • 8.45 Registratie C4-S-490
 • 9.15 Welkom & introductie J.T. Annema
 • 9.20 EBUS-TBNA – techniek en resultaten K.G. Tournoy
 • 9.45 EUS–FNA indicaties Longziekten J.T. Annema
 • 10.10 Demonstratie
 • 10.45 Koffie
 • 11.15 Sarcoidose diagnostiek M.B. von Bartheld
 • 11.35 Complete echo-endografische stagering K.G. Tournoy
 • 12.00 Demonstratie
 • 12.45 Lunch
 • 13.45 Hands-on sessies Deelnemers + docenten
 • 15.00 Demonstratie
 • 15.30 Thee
 • 16.00 Rol van de cyto- patholoog M. Veseliç
 • 16.15 Training/ Implementatie K.G. Tournoy / J. T. Annema
 • 16.30 E(B)US quiz
 • 16.45 Afsluiting en borrel
Download lumcworkshopixendo-echografielongziekten.pdf
Pdf, 50Kb

Waar Cobra Medical voor staat!

 • Wij zijn een vernieuwend bedrijf;
 • De patiënt staat bij ons centraal;
 • We leveren producten/diensten met een toegevoegde waarde;
 • Onze medewerkers zijn gekwalificeerd.

 

Cobra Bestelformulier

Download het Cobra Bestelformulier.

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief van Cobra Medical.

Afmelden

Afmelden nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief niet langer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Aanmelden